top of page

קן להנקה - חוברת מקוונת 

לרשותכן, חוברת המרחיבה את הדפים באתר "להנקה": בנושאים הקשורים לעולם התוכן של המניקה והיונק.ת  בין: איך להתעסק בהנקה, איך צריך בפעולה, איך להמשיך את ההנקה בהמשך הדרך, שילוב אפשרי של הנקה וחזרה לעבודה, התמודדות עם  מצבים מכאיבים בהנקה, שאיבה ואחסון חלב אם , זכויות יוצרים הסוציאליות כאימהות וכעובדות, מידע לגבי גמילה מהנקה, וכן הכוונה לאתרי, וגורמים ואתרים ברשת הוירטואלית כעזר לרגעים אתן... זקוקים למענה מידי
שקופית2.PNG

** אתר שאינו  למטרות רווח - אלא לשירותך בלבד**

קן להנקה - חוברת מקוונת 

_MG_8648-1.jpg
bottom of page